POČETNA STRANICA


Vučna sredstva naših pruga

Željeznička pruga Rijeka-Karlovac, puštena u promet daleke 1873. godine, pripada najtežim magistralnim prugama u Europi. Prolazeći planinskim predjelima Gorskog kotara, pruga se od nulte visinske točke u Rijeci diže u tunelu Sleme na čak 836,23 metra nadmorske visine, što je najviša točka riječke pruge.

MAV 601 / JŽ 32 lokomotiva

Velikim dijelom pruga je položena u jakom nagibu, koji se ponegdje penje i do 26 promila (vertikalni uspon od 26 metara na 1000 metara dužine). Zavoji oštrih radijusa (čak i do R(min)=275 m) na najtežoj dionici između Rijeke i Moravica vrlo su često korišteni, što jake uspone pruge čini još težima za eksploataciju.

Iz ovih su razloga lokomotive riječke pruge bile podvrgnute iznimno teškim uvjetima vuče vlakova još od početaka korištenja pruge. Od najranijih MAV parnjača, preko svjetski poznate MAV 601/JŽ 32 Mallet parne lokomotive, pa sve do elektrifikacije pruge 50-tih godina i dolaska serije JŽ 362, lokomotive za ovu prugu morale su biti dobro projektirane, robusno napravljene i vrlo snažne, kako bi se mogle nositi s velikim prometom i zahtjevnom prugom.

JŽ 362-015, fotografija iz 60-ih godina

Ovdje su nabrojane važnije lokomotive i motorni vlakovi korišteni u 135 godina postojanja riječke pruge.

Parne lokomotive:

  JŽ 11 - o.r. 2D (4-8-0)
  JŽ 26 - o.r. 1D (2-8-0)
  JŽ 27 - o.r. (1'B)'B Mallet (2-4-4-0)
  JŽ 31 - o.r. C'C Mallet (0-6-6-0)
  JŽ 32 - o.r. (1'C)'C Mallet (2-6-6-0)
  JŽ 33 - o.r. 1E (2-10-0)
  JŽ 38 - o.r. 1D (2-8-0)
  JŽ 51 - o.r. 1C1t (2-6-2)
  JŽ 62 - o.r. Ct (0-6-0)

Električne lokomotive:

  JŽ 361 - tzv. Marjan
  JŽ 341 - tzv. Marijana
  HŽ 1061 (ex. JŽ 362) - tzv. Žutka

Električni motorni vlakovi:

  JŽ 310/314 - tzv. Stara Litorina
  HŽ 6011/4011 (ex. JŽ 320/315) - tzv. Litorina

Dizel lokomotive:

  HŽ 2131 (ex. JŽ 731)
  HŽ 2132 (ex. JŽ 732) - tzv. Jenbah
  HŽ 2061 (ex. JŽ 661) - tzv. Kenedi
  HŽ 2062 (ex. JŽ 664) - tzv. Ličanka
  HŽ 2063 (ex. JŽ 663) - tzv. Karavela

Dizel motorni vlakovi:

  HŽ 7221/4221 (ex. JŽ 812/818) - tzv. Šinobus
  HŽ 7123 - o.r. B'B' + B'B', tzv. Nagibni ili Svinger

Pripremio: Tomislav Dornik


• • • • •

© 2008 • Društvo prijatelja željeznice "Štacion", Rijeka. Sva prava pridržana.
www.000webhost.com