POČETNA STRANICA

VUČNA SREDSTVA


Serija JŽ 341
(ex. JŽ E41)
341 001 s teretnim vlakom u Škrljevu, postavljena za izlaz u pravcu Meje. Fotografija je napravljena prije izmjene kolosiječne situacije u kolodvoru Škrljevo.
Foto: nepoznato
 

Električna lokomotiva serije E41 001 stigla je na riječku prugu 1. prosinca 1955. godine. Bila je to prva novo-kupljena električna vučna jedinica ŽTP Zagreb. Ova lokomotiva ostala je jedina tog tipa na cijeloj mreži . Kasnijom renumeracijom vučnih vozila ova lokomotiva dobila je broj 341 001.

Strojovođe, i općenito željezničari, lokomotivu su popularno zvali 'Marijana'. Nadimak je dobila zbog svog francuskog porijekla - proizvedena je u koncernu Alsthom u Francuskoj.

Prema dokumentu elektrifikacije riječke pruge pod nazivom "Investicijski program elektrifikacije pruge Moravice-Rijeka", usvojenom u ožujku 1956. godine, lokomotiva serije 341 bila je predviđena kao osnovno vučno sredstvo ove pruge. U dokumentima o elektrifikaciji pruge s početka pedesetih godina predviđeni promet nije bio velik, pa je odabrana električna lokomotiva manje snage, 1375 kW.

Bitne izmjene nastale su 1956. godine, jer je u planovima Generalne direkcije JŽ predviđen porast prijevoza na pruzi Rijeka - Zagreb. Iste godine GDJŽ je raspisao natječaj za lokomotivu veće snage, te je izabrana elektrolokomotiva talijanske tvrtke Ansaldo trajne snage 2640 kW, koja će kasnije postati serija 362. Ova je 6-osovinska lokomotiva, sa 6 vučnih motora, bila gotovo duplo snažnija od Marijane. Kasniji skokovit porast prometa na riječkoj pruzi u šezdesetim i sedamdesetim godinama 20. stoljeća potvrdio je ovu odluku kao vrlo utemeljenu.

Ostaje nejasno zašto je tadašnji ŽTP Zagreb kupio samo jednu lokomotivu ove serije, i to prije donošenja spomenutoga investicijskog programa. Moguće je da je lokomotiva kupljena kao testni primjerak, ili ju je tvornica ponudila JŽ-u po povoljnoj cijeni, u očekivanju narudžbe većeg broja lokomotiva. Kako bilo, 'Marijana' je ostala usamljeni primjerak ove vrste lokomotiva na našim prugama.

Prema sjećanju jednog, i danas aktivnog, strojovođe, koji nije nikad položio ispit za seriju 341, ali je kao vježbenik upravljao 'Marijanom' u pratnji starijih strojovođa, lokomotiva je bila robusna i kvalitetno napravljena. Upravljač nije bio zupčast, kao na seriji 362, već rotacioni - oblika kamionskog volana. 'Marijana' je vrlo često korištena kao rivalica iz kolodvora Fužine - nezakopčana bi iz Fužina gurala teretni vlak usponom od 25 promila do najviše točke riječke pruge u tunelu Sleme (836,23 m nadmorske visine). Nakon tog teškog uspona dužine otprilike 5 km rivalica bi napuštala vlak, koji bi sam nastavljao nizbrdo prema Lokvama i dalje prema Zagrebu. Rivalica se strojno vraćala u Fužine, te čekala na sljedeći vlak kojeg je potrebno porinuti prema tunelu Sleme.

Kad je 341 morala ići u Rijeku na kontrolni pregled, rivanje je preuzimala jedna od 362 lokomotiva. Dotični strojovođa sjeća se da su za rivanje redovito odabirane najbolje lokomotive, jer je bilo vrlo nezgodno kad bi usred postupka rivanja lokomotiva ostala u defektu. Samim time, može se zaključiti da je 'Marijana' bila pouzdan stroj, čim je većinu vremena provodila na tom teškom zadatku.

Pri povratku s kontrolnog pregleda u Rijeci 'Marijanu' su često stavljali kao zapregu (zaprežna je lokomotiva prva u tandemu od dvije lokomotive na čelu vlaka) na vlak "Učka", večernji vlak na relaciji Rijeka - Zagreb - Beograd, koji je zbog težine (znao je imati 12 i više vagona) zahtijevao vuču s dvije lokomotive. 341 su vjerojatno u Lokvama otkačili te se strojno vraćala u Fužine, čekajući teretni vlak za rivanje.

Na veliku žalost ljubitelja željeznice, a vjerujem i mnogih željezničara, 'Marijana' je povučena iz prometa krajem osamdesetih, a zatim i kasirana. Osim poneke fotografije i sjećanja strojovođa koji su je vozili, malo je pisanih i foto-zapisa o zaista jedinstvenoj lokomotivi, koja je prešla više milijuna kilometara u službi riječkih i goranskih željezničara...


Tehničke karakteristike

JŽ 341
Proizvođač Alsthom, Francuska
U prometu od od 1. 12. 1955.
Napon napajanja 3000 V =
Trajna snaga 1375 kW
Jednosatna snaga 1426 kW
Vučni elektromotori 4 x 344 kW, 3000 V =
Osovinski raspored Bo'Bo'
Duljina preko odbojnika 16024 mm
Masa lokomotive 80 t
Osovinski pritisak 20 t/os.
Maksimalna brzina 95 km/h


Galerija fotografija

'Marijana' na izlazu iz tunela Sleme
u smjeru Fužina i Rijeke
Foto: nepoznato
U kolodvoru Fužine s teretnim vlakom
Foto: nepoznato
341 001 iz žablje perspektive
Foto: nepoznato

Tekst: Tomislav Dornik

Literatura:
Monografija 110 godina riječke željeznice, Rijeka, 1983.


• • • • •

© 2008 • Društvo prijatelja željeznice "Štacion", Rijeka. Sva prava pridržana.
www.000webhost.com