POČETNA STRANICA

Serija 1061


1061 001 (ex. 362 001)
Lokomotiva 1061 001 na 1. kolosijeku riječkog kolodvora
Foto: Tomislav Dornik • 24. 9. 2006.

Lokomotiva 1061 001, nekad 362 001, prva je vučna jedinica ove serije na riječkoj pruzi, ali i na cijelom području nekadašnje Zajednice jugoslavenskih željeznica. Preuzeta je u studenom 1960. godine i odmah je uključena u promet na dionicama gdje je elektrifikacija riječke pruge bila dovršena.

Ova lokomotiva još uvijek je u voznom stanju, pa će u studenom 2010. godine proslaviti zlatni jubilej - 50 godina aktivnog rada! Ova činjenica zaista je vrijedna divljenja.

Naravno, spomenuta tvrdnja vrijedit će u slučaju da promjena sustava vuče na riječkoj pruzi ne bude završena do tog vremena. U tom slučaju naša 'jedinica' izgubit će svoj životni prostor. Nadajmo se da ćemo ipak biti u prilici proslaviti 50-ti rođendan ovoj veteranki!

Lokomotiva nije u aktivnom prometu. Parkirana je na kolosijeku radionice kraj okretnice (stanje krajem srpnja 2008), jer je istrčala kilometre. Za nju je predviđen srednji popravak u Rijeci, koji će početi kad Vuča odobri sredstva za dijelove i rad na njoj.

Položaj pantografa: _<____>_

Tvornička oznaka: Ansaldo San Giorgio Compagnia Generale S.p.A, 375/60


Galerija fotografija

Ispred radionica na Piopi
Foto: Tomislav Dornik • 31. 7. 2008.
Šapjane
Foto: Cokla • ožujak 2008.
Škrljevo, na vlaku br. 700
Foto: Glažar • 3. 11. 2007.
Depo u Rijeci
Foto: BJ • 24. 10. 2006.
Jurdani
Foto: Tomislav Dornik • 5. 5. 2006.
Depo u Rijeci
Foto: Tomislav Dornik • 17. 4. 2006.
U Delnicama
Foto: Dragutin Staničić • veljača 1999.
Na vlaku koji u 15:50 kreće za Zagreb
Foto: John Armitstead • 1. lipnja 1993.
Izvor: http://home.clara.net/johndarm/Europhots/Croatia.html

• • • • •

Sljedeći linkovi vode na svojevrsnu "osobnu kartu" svake 1061 lokomotive. Ideja je da se za svaku lokomotivu napravi kratak opis sa zanimljivim događajima i fotografijama kroz godine staža na riječkoj i šenpeterskoj pruzi.

Svaka pomoć u ovom obimnom poslu je dobrodošla! Ako imate fotografije ili tekstualni materijal o nekoj od 1061 lokomotiva, molimo vas da se javite na našu e-mail adresu.


Lokomotive serije 1061, osnovna podserija

001 • 002 • 004 • 005 • 006 • 007 • 009 • 010 • 011 • 012 • 013
014 • 015016017 • 018 • 019 • 020 • 021 • 022 • 023


Lokomotive serije 1061, podserija 100

101102103104 • 105 • 106 • 107 • 108109

Pripremio: Tomislav Dornik


• • • • •

© 2008 • Društvo prijatelja željeznice "Štacion", Rijeka. Sva prava pridržana.

www.000webhost.com