POČETNA STRANICA

Mediji o nama
Osnovni podaci o društvu

Društvo prijatelja željeznice "Štacion" je udruga koja ima svojstvo neprofitne pravne osobe, a registrirana je u Registru udruga Republike Hrvatske pri Uredu državne uprave Primorsko–goranske županije.

Na temelju čl. 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine", br. 88/01) Osnivačka skupština Društva prijatelja željeznice "Štacion" održana dana 11. srpnja 2008. godine donijela je Statut Društva prijatelja željeznice "Štacion".

Statut društva u PDF obliku možete preuzeti na ovom linku. PDF

Članovi društva na skupštini su izabrali čelništvo društva. PDF


Ostali važniji podaci o društvu

Sjedište: Željeznički kolodvor Rijeka
Trg kralja Tomislava 1
51000 Rijeka
Email adresa: dpz.stacion(at)gmail.com
Web adresa: http://www.stacion.hr/
OIB: 72274395891
Matični broj: 0240561
Banka deponent: Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.
Broj računa (u banci): 2500009-1101280286

• • • • •

© 2008-2010. • Društvo prijatelja željeznice "Štacion", Rijeka. Sva prava pridržana.
www.000webhost.com